CDLWeb: GGZenquête

Welkom!

De GGZenquête richt zich op professionals die als vrijgevestigden werkzaam zijn in de Generalistische Basis GGZ.
Het doel van deze enquête is om de administratieve belasting en problematiek van de privacyverklaring in kaart te brengen.

Veel collega's hebben we per email al kunnen uitnodigen en vulden de enquête al in. Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor deelname aan de GGZenquête dan kunt u zich hier aanmelden voor deelname aan deze enquête.
Vult u het onderstaande formulier in dan ontvangt u per email een uitnodiging om de enquête in te vullen met een toelichting over de thema's. Het invullen vraagt 5-10 minuten.

NB. Deze procedure met uw naam en emailadres stelt ons in staat de enquête te beperken tot de gewenste doelgroep en u de onderzoeksresultaten toe te sturen; uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.
Naam
Emailadres
Beroepsvereniging (kies er een)

Verzend

©2014 Buro TesteR